Đào Tạo

Chương Trình Đào Tạo Phun Thêu Điêu Khắc Chân Mày Tại Cơ Sở Mộc Liên Phần 1: HỌC VẼ LÔNG MÀY CHUẨN THEO KỶ THUẬT CHÂU ÂU Kỷ thuật tạo dáng lông mày theo công nghệ Châu Âu Kỷ thuật tạo khung phom dáng với từng khuôn mặt PHẦN 2: ĐIÊU KHẮC LÔNG MÀY MICROBLADING…