Isabell Nguyen

Mỗi buổi sáng mình ko còn tốn và mất  nhiều thời gian cho việc kẻ chân mày mỗi buổi sáng nữa, không lo vẽ  chân mày bên cao bên thấp,  lem nhem hay trôi mất đi. Chân mày  điêu khắc nhìn rất tự nhiên, nhẹ nhành, nhiều  người không nhận ra mình làm cứ nghĩ…

Read details